soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 19/06/2018
28

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
42 15 ngày
86 15 ngày
32 14 ngày
85 14 ngày
11 13 ngày
12 12 ngày
46 9 ngày
31 8 ngày
67 7 ngày
75 7 ngày
94 7 ngày
23 6 ngày
29 6 ngày
60 6 ngày
62 6 ngày
79 6 ngày
82 6 ngày
13 5 ngày
15 5 ngày
25 5 ngày
50 5 ngày
56 5 ngày
57 5 ngày
72 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
97 16 lần
64 15 lần
73 15 lần
80 15 lần
21 14 lần
72 14 lần
24 13 lần
40 13 lần
47 13 lần
67 13 lần
91 13 lần
10 12 lần
52 12 lần
84 12 lần
85 12 lần
04 11 lần
18 11 lần
19 11 lần
25 11 lần
38 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
65 11 lần
76 11 lần
16 10 lần
23 10 lần
30 10 lần
36 10 lần
66 10 lần
88 10 lần
90 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 42 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 26/08/2017 đến 19/09/2017)
Cặp số 86 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 09/11/2016 đến 06/12/2016)
Cặp số 32 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 03/06/2007 đến 26/06/2007)
Cặp số 85 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 17/02/2014 đến 13/03/2014)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
14 ng32 6 ng23
8 ng31 5 ng13
7 ng75 5 ng57
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 601 ngày
26 589 ngày
42 585 ngày
35 440 ngày
84 417 ngày
20 327 ngày
15 279 ngày
19 277 ngày
96 253 ngày
90 247 ngày
32 238 ngày
91 235 ngày
34 224 ngày
55 221 ngày
27 218 ngày
93 216 ngày
41 214 ngày
24 205 ngày
53 190 ngày
92 188 ngày
78 187 ngày
87 183 ngày
58 176 ngày
31 164 ngày
17 163 ngày
74 162 ngày
05 161 ngày
62 157 ngày
21 147 ngày
51 134 ngày
95 129 ngày
25 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018