soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 22/06/2018
60

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
42 17 ngày
32 16 ngày
12 14 ngày
31 10 ngày
67 9 ngày
75 9 ngày
94 9 ngày
23 8 ngày
29 8 ngày
62 8 ngày
79 8 ngày
25 7 ngày
57 7 ngày
10 6 ngày
28 6 ngày
14 5 ngày
18 5 ngày
19 5 ngày
22 5 ngày
30 5 ngày
43 5 ngày
48 5 ngày
74 5 ngày
76 5 ngày
92 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
97 17 lần
73 15 lần
80 15 lần
21 14 lần
40 13 lần
67 13 lần
72 13 lần
84 13 lần
47 12 lần
52 12 lần
85 12 lần
91 12 lần
04 11 lần
10 11 lần
18 11 lần
38 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
64 11 lần
78 11 lần
19 10 lần
24 10 lần
25 10 lần
36 10 lần
65 10 lần
66 10 lần
76 10 lần
82 10 lần
88 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 42 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 26/08/2017 đến 19/09/2017)
Cặp số 32 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 03/06/2007 đến 26/06/2007)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
16 ng32 8 ng23
9 ng67 5 ng76
9 ng75 7 ng57
8 ng29 5 ng92
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 603 ngày
26 591 ngày
42 587 ngày
35 442 ngày
84 419 ngày
20 329 ngày
19 279 ngày
96 255 ngày
90 249 ngày
32 240 ngày
91 237 ngày
34 226 ngày
55 223 ngày
27 220 ngày
93 218 ngày
41 216 ngày
24 207 ngày
53 192 ngày
92 190 ngày
78 189 ngày
87 185 ngày
58 178 ngày
31 166 ngày
17 165 ngày
74 164 ngày
05 163 ngày
62 159 ngày
21 149 ngày
51 136 ngày
95 131 ngày
25 128 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018