soicaumienbac.top
Trang Chủ
Soi Cầu Vip
Sổ Mơ
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 24/06/2018
27

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
12 16 ngày
94 11 ngày
23 10 ngày
79 10 ngày
25 9 ngày
57 9 ngày
10 8 ngày
28 8 ngày
14 7 ngày
18 7 ngày
19 7 ngày
43 7 ngày
48 7 ngày
02 6 ngày
06 6 ngày
08 6 ngày
16 6 ngày
35 6 ngày
38 6 ngày
59 6 ngày
87 6 ngày
01 5 ngày
33 5 ngày
40 5 ngày
81 5 ngày
88 5 ngày
91 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
97 17 lần
80 16 lần
67 15 lần
21 14 lần
73 14 lần
84 14 lần
39 13 lần
04 12 lần
40 12 lần
47 12 lần
64 12 lần
78 12 lần
10 11 lần
36 11 lần
72 11 lần
85 11 lần
00 10 lần
18 10 lần
19 10 lần
25 10 lần
30 10 lần
38 10 lần
52 10 lần
54 10 lần
68 10 lần
88 10 lần
89 10 lần
91 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 12 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 11/06/2008 đến 05/07/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
8 ng10 5 ng01
7 ng18 5 ng81
7 ng19 5 ng91
5 ng33 5 ng88
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 605 ngày
26 593 ngày
42 589 ngày
35 444 ngày
84 421 ngày
20 331 ngày
19 281 ngày
90 251 ngày
32 242 ngày
91 239 ngày
34 228 ngày
55 225 ngày
27 222 ngày
93 220 ngày
41 218 ngày
24 209 ngày
53 194 ngày
92 192 ngày
78 191 ngày
87 187 ngày
58 180 ngày
31 168 ngày
17 167 ngày
74 166 ngày
05 165 ngày
62 161 ngày
21 151 ngày
51 138 ngày
95 133 ngày
25 130 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 18/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 17/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 16/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 15/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 14/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 13/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 12/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 11/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/09/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/09/2018